Doctor & patient joke |nepali joke

बिरामी :- डाक्टरसा’प, जब म निन्द्रामा हुन्छु, सपनामा बाँदरहरु फुटबल खेल्छ्न | डाक्टर:- आत्तिनु पर्दैन, यो औसधि सुत्नुअघि खानु | बिरामी:- भोली देखि खानुपर्ला, आज त झन फाइनल छ !! ================================ एक पटक एउटा मान्छे, डाक्टरलाई मुर्ख बनाउने बिचारले गएछ डाक्टर : के समस्या छ? मान्छे, :- डाक्टरसा’ब, हेर्नु न, मलाई केही नखाने भने भोक […]

Doctor & patient joke |nepali joke

बिरामी :- डाक्टरसा’प, जब म निन्द्रामा हुन्छु, सपनामा बाँदरहरु फुटबल खेल्छ्न | डाक्टर:- आत्तिनु पर्दैन, यो औसधि सुत्नुअघि खानु | बिरामी:- भोली देखि खानुपर्ला, आज त झन फाइनल छ !! ================================ एक पटक एउटा मान्छे, डाक्टरलाई मुर्ख बनाउने बिचारले गएछ डाक्टर : के समस्या छ? मान्छे, :- डाक्टरसा’ब, हेर्नु न, मलाई केही नखाने भने भोक […]

Extraordinary Measure|2010| watch online

A drama centered on the efforts of John and Aileen Crowley to find a researcher who might have a cure for their two children’s rare genetic disorder Brendan Fraser … John Crowley Harrison Ford … Dr. Robert Stonehill Keri Russell … Aileen Crowley Meredith Droeger … Megan Crowley Diego Velazquez … Patrick Crowley Sam M. […]

Interceptor|2009 english movie

Physical therapies ECT, surgery , genes

Blood Vascular SysteM | medical videos

Lymphatic system| Medical videos

ACCUPUNTURE

MUSCULO SKELETAL |MEDICAL VIDEO

PULMONARY EXAMINATION |MEDICAL VIDEO |